Онлайн запис

Біохімічний пакет № 11. Печінкові проби (АсАТ, АлАТ, ГГТ, ЛФ, білірубін загальний, тимолова проба)

Загальна інформація про дослідження

Комплексне лабораторне обстеження печінки, що дозволяє оцінити її основні функції і показники білкового, вуглеводного, жирового і пігментного обміну.

АЛТ і АСТ – ферменти, необхідні для метаболізму амінокислот. Хоча ці ферменти також можуть бути виявлені в багатьох інших тканинах і органах (серце, скелетні м’язи, нирки, головний мозок, еритроцити), зміна їх концентрації в крові частіше пов’язана із захворюваннями печінки, що обумовлює їх назва – печінкові трансамінази. АЛТ є більш специфічним маркером захворювань печінки, ніж АСТ. При вірусних гепатитах і токсичному ураженні печінки, як правило, спостерігається однакове підвищення рівня АЛТ і АСТ. При алкогольному гепатиті, метастазах в печінку і цирозі печінки спостерігається більш виражене підвищення АСТ, ніж АЛТ.

Гамма-глютамілтранспептидаза (ГГТ) – фермент печінки, що каталізує перенесення гамма-глутамільної групи глутатіону на інші молекули. На даний момент гамма-ГТ – це самий чутливий маркер захворювань печінки. Підвищення концентрації гамма-ГТ може спостерігатися при всіх захворюваннях печінки, проте найбільше значення цього маркера полягає в діагностиці обструкції жовчних шляхів. При обструкції жовчних шляхів концентрація гамма-ГТ підвищується в 5-30 разів. Дослідження рівня гамма-ГТ дозволяє переконатися в тому, що підвищення загальної ЛФ викликано саме захворюванням печінки, а не іншими причинами, в першу чергу захворюваннями кісткової системи. Як правило, при обструкції жовчних шляхів спостерігається паралельне підвищення рівня гамма-ГТ і загальної ЛФ. Високі рівні гамма-ГТ характерні для метастатичного ураження і алкогольного цирозу печінки. При вірусних гепатитах відзначається помірне підвищення рівня гамма-ГТ (в 2-5 разів).

Лужна фосфатаза, ЛФ, – ще один ключовий фермент печінки, що каталізує перенесення фосфатних груп між різними молекулами. Рівень ЛФ визначають при підозрі на холестаз: концентрація загальної ЛФ підвищена практично в 100 % випадків позапечінкової обструкції жовчних шляхів. Крім гепатоцитів, лужна фосфатаза присутня в кістковій тканині і клітинах кишківника, а підвищення загальної ЛФ може спостерігатися не тільки при ураженні печінки, а й при інших захворюваннях (захворювання кісткової тканини, інфаркт міокарда, саркоїдоз).

Білірубін – пігмент, що утворюється при розпаді гемоглобіну і деяких інших білків в печінці, селезінці і кістковому мозку. Він проявляє токсичність по відношенню до нервової системи і повинен бути видалений з організму з жовчю або з сечею. Екскреція білірубіну – багатоступінчастий процес, в якому печінка відіграє головну роль.

Програма лояльності

Як необхідно підготуватися до даного аналізу?

Код: 221

Вартість: 610 грн
Термін виконання:

Разом: 610 грн
Забір біологічного матеріалу оплачується додатково (+40 грн)
Результати лабороторного дослідження не є діагнозом і вимагають консультації суміжних фахівців Звертайтеся до фахівців Протос

    Зв'язатися з нами
    Надішліть нам листа і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
    Повідомлення
    Записатися на аналіз